Tin tức chung

Domain website Đại học Bình phước: bpu.edu.vn và bpu.vn

by dainganxanh Admin -

Cặp tên miền Bình Phước University gồm 

www.bpu.edu.vn

www.bpu.vn 

Liên hệ: 0918918447, 02713 500858

Thông báo từ Quản trị

by dainganxanh Admin -

Chuyển quyền sở hữu tên miền vie.edu.vn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0886 926 858